Senegāla pasaules kartē

Vēja sezona: Novembris - jūnijs
Gaisa temperatūra: 24˚C - 30˚C
Ūdens temperatūra: 20˚C - 27˚C
Vilnis spots:

Slēpts dārgakmens Āfrikas rietumu krastā, Senegālā ir ilga sezona un spots gan ar plakanu ūdeni, gan ar viļņiem.

Vēja sezona

Senegālas vēja sezona

Vietējie iedzīvotāji

Reklamējiet vietas rezervētāju

Kite spots

Reģioni ar līdzīgu vēja sezonu