LÄS OBSERVERA FÖLJANDE VILLKOR OCH ANVÄNDARVILLKOR FÖRSIKTIGT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBSITE. Alla användare av den här webbplatsen är överens om att tillgång till och användning av denna webbplats är underställd följande villkor och annan tillämplig lag. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, använd inte den här sidan.

Copyright

Hela innehållet på denna sida, om inte används under a CC-licens eller tillhandahålls som en del av en sponsrad eller tredje parts artikel, är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt arbete enligt Förenade kungariket och andra upphovsrättslagar och är egendom för Global Kite Spots. Det kollektiva arbetet innehåller verk som är licensierade till Global Kite Spots. Krediter för CC-licensierat innehåll finns på Credits sida.

Upphovsrätt 2013-NU, Global Kite Spots ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. Du får visa och, med förbehåll för uttryckligen angivna begränsningar eller begränsningar relaterade till specifikt material, ladda ner eller skriva ut delar av materialet från de olika delarna av webbplatsen enbart för din egen icke-kommersiella användning. Annan användning, inklusive men inte begränsad till reproduktion, distribution, visning eller överföring av innehållet på denna webbplats, är strängt förbjudet, om inte tillåtet av Global Kite Spots. Du godkänner vidare att du inte ändrar eller tar bort några proprietära meddelanden från material som laddas ned från webbplatsen.

Varumärken

Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn på Global Kite Spots som används på webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Global Kite Spots

Garantivillkor

Global Kite Spots representerar inte eller garanterar att funktionerna på webbplatsen blir oavbrutna eller felfria, att felet kommer att rättas, eller att den här webbplatsen eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Global Kite Spots lämnar inga garantier eller förklaringar angående användningen av materialet på denna webbplats vad gäller deras korrekthet, noggrannhet, tillräcklighet, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Vissa stater tillåter inte begränsningar eller uteslutningar på garantier, så ovanstående begränsningar gäller kanske inte för dig.

Begränsning av ansvar

Global Kite Spots är inte ansvarig för några speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen av eller oförmågan att använda materialet på denna webbplats eller produktens prestanda, även om Global Kite Spots har informerats om möjligheten för sådana skador. Tillämplig lag får inte tillåta begränsning av uteslutning av ansvar eller tillfälliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

Villkor uppsägning

Dessa villkor gäller för dig när du kommer till webbplatsen och / eller slutför kontoregistreringen. Dessa villkor, eller någon del av dem, kan avslutas av Global Kite Spots utan föregående meddelande, av någon anledning. Bestämmelserna om upphovsrätt, varumärke, ansvarsfriskrivning, ansvarsbegränsning, ersättning och diverse skall överleva någon uppsägning.

Lägga märke till

Global Kite Spots kan meddela dig via e-post, ett generellt meddelande på webbplatsen eller med annan tillförlitlig metod till den adress du har angett för Global Kite Spots.

Användning av webbplats

Trakasserier på något sätt eller formulär på platsen, inklusive via e-post, chatt eller genom användning av obscen eller missbrukande språk, är strängt förbjuden. Impersonation av andra, inklusive a Global Kite Spots eller annan licensierad anställd, värd eller representant, liksom andra medlemmar eller besökare på webbplatsen är förbjuden. Du får inte ladda upp på, distribuera eller på annat sätt publicera via innehållet något innehåll som är bedrägligt, förolämpande, obscent, hotande, invasivt för integritets- eller reklamrättigheter, missbruk, olagligt eller på annat sätt anstötligt som kan utgöra eller uppmuntra ett brott, bryta mot En parts rättigheter eller som annars kan ge upphov till ansvar eller bryta mot någon lag. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll på webbplatsen eller använda webbplatsen för att uppmana andra att gå med eller bli medlemmar i någon annan kommersiell onlinetjänst eller annan organisation.

Deltagande Ansvarsfriskrivning

Global Kite Spots kan inte och kan inte granska alla meddelanden och material som postas till eller skapas av användare som åtnjuter webbplatsen och är inte på något sätt ansvarig för innehållet i dessa meddelanden och material. Du bekräftar att genom att ge dig möjlighet att visa och distribuera användargenererat innehåll på webbplatsen, Global Kite Spots fungerar endast som en passiv kanal för sådan distribution och åtar sig inte någon skyldighet eller något ansvar för innehåll eller aktiviteter på webbplatsen. Dock, Global Kite Spots förbehåller sig rätten att blockera eller ta bort kommunikation eller material som den bestämmer för att vara a) missbrukande, förolämpande eller obscent, b) bedrägligt, bedrägligt eller vilseledande, c) bryter mot upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet av en annan eller (d) offensiv eller annars oacceptabel för Global Kite Spots enligt eget gottfinnande.

Skadeersättning

Du godkänner att sköna, försvara och hålla sig ofarligt Global Kite Spots, dess befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, licensgivare och leverantörer (gemensamt "tjänsteleverantörerna") från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, till följd av brott mot dessa villkor eller eventuella aktivitet relaterad till ditt konto (inklusive oaktsam eller felaktig handling) av dig eller någon annan person som besöker webbplatsen med ditt internetkonto.

Länkar från tredje part

I ett försök att ge ökade värden till våra besökare, Global Kite Spots kan länka till webbplatser som drivs av tredje part. Men även om tredje part är ansluten till Global Kite Spots, Global Kite Spots har ingen kontroll över dessa länkade webbplatser, som alla har separata sekretess- och datainsamlingsförfaranden, oberoende av Global Kite Spots. Dessa länkade webbplatser är bara för din bekvämlighet och därför får du tillgång till dem på egen risk. Ändå, Global Kite Spots syftar till att skydda integriteten på webbplatsen och länkarna som läggs på den och begär därför återkoppling på inte bara sin egen webbplats utan även för webbplatser som länkar till (inklusive om en specifik länk inte fungerar).

Global Kite Spots är ett handelsnamn för Double Clap Ltd, kontor A13-A14 Champions, Merseyside CH490AB UK. Företagets nr. 9335339.

Tack för att du har tagit dig tid att läsa detta. Må vinden vara med dig.